System Identyfikacji Wizualnej

Założenia podstawowe

Firma

     Zakład Rozwoju Miasta jest częścią Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Zakład ten (a w przyszłości może katedra) zajmuje się miastem jako fenomenem społeczno-przestrzennym, traktując w swej działalności naukowej i dydaktycznej rozwój miasta jako rozwój jakości przestrzeni miejskiej w ramach nowoczesnej urbanistyki. Szczególną uwagę przywiązuje się tutaj do takich zagadnień, jak podnoszenie jakości przestrzeni, rewitalizacja, badanie miasta jako funkcjonującej całości. Miasto jest tu traktowane jak żywy organizm podlegający ciągłym zmianom, w stanie nieprzerwanej budowy i rozpadu; organizm składający się z „ludzi i kamieni”. Na pierwsze miejsce w tak rozumianym mieście ewidentnie wysuwa się człowiek. Ważne dla Zakładu (m.in. ze względu na położenie Gdańska) jest również tematyka związana z wodą w mieście, front wodny, krajobrazy miast portowych. Zakład Rozwoju Miasta jest nowoczesną, kreatywną jednostką naukową o poziomie europejskim, wykorzystującą nowatorskie idee i niejednokrotnie eksperymentatorskie metody tak w działaniach naukowych, jak i dydaktycznych.

nie ma wcześniejszej strony następna strona