Space.Lab_386

Space.Lab

Ozdobny krój pisma przeznaczony do pojedynczych napisów i tytułów. Nowoczesny, kosmiczny krój wykorzystujący zagadnienia percepcji znaków takie jak tendencja mózgu do łączenia dwuch punktów w linię.
Fonty w trzech różnych formatach podstawowych: TrueType, OpenType, Type 1.

Artistic typeface ment fot single inscriptions and titles. A modern, cosmic type using ways of percepcion of signs such as tendence of brain to join two points into a line.
Fonts in three different basic formats: TrueType, OpenType, Type 1.


Homburgerfonts 36 pt 36pt.


alfabet łaciński
jeśli Ci się podoba - prześlij wsparcie
if You like this font please donate
powrót | back
pobierz fonty | download fonts (.zip) || instalator dla Win. | instaler for Win. (.exe)