KsadhuAntique_regular

KsadhuAntique

Oparta na klasycznych zasadach konstrukcyjnych prosta antykwa bezszeryfowa z kilkoma charakterystycznymi znakami czyniącymi ją nie do pomylenia z żadnym innym krojem.
Za podstawę form posłużyła majuskuła rzymska dla wielkich, i minuskuła karolińska dla małych liter.
Poniżej znajduje się próbka fontu. Możliwe jest także ściągnięcie dokumentu PDF pokazującego więcej liter i znaków oraz pakietu (.zip) fontów w trzech różnych formatach podstawowych:
TrueType, OpenType(10pt,16pt), Type 1.

Based on classic rules simple sans-serif antique with some characteristic signs, that make it unmistakeble with no other font.
As the base for uppercase letters served the roman maiuskulus and for the lowercase letters the carolin minuskulus.
Lower You will find a sample of the font. It is allso posible to download a PDF document with more letters and signs shown or a pakage (.zip) of fonts in three different basic formats:
TrueType, OpenType(10pt,16pt), Type 1.

Krój posiada też wersję z KAPITALIKAMI

The CAPITALIC version of this typeface is also aviable  Homburgerfonsztiwakch. 48pt.


alfabet łaciński
jeśli Ci się podoba - prześlij wsparcie
if You like this font please donate
powrót | back
pobierz fonty | download fonts (.zip) || instalator dla Win. | instaler for Win. (.exe)
próbka PDF | PDF sample