outdoor ... 


powrót do strony głównej  |  back to mainPage

główna
main

^ foto : by NieZBA

KSADHU
Konrad Zientara

Architekt
Projektant
Tfurca
Myśliciel
Designer
Pół-Krasnolud
Pół-Kaszub
Żeglarz
Sailor

Prezes NIEzależnego Związku Bardzo Artystów "NieZBA"
Rezydent Koloni Artystów w Stoczni Gdańskiej
Magister Inżynier Architekt (Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej)
Jachtowy Sternik Morski (patent nr 459, styczeń 2007 Warszawa)
2 583 godzin w morzu i 10 601 mil morskich za sobą, z czego 878,5h i 2 728Mm jako kapitan.
President of NIEzależny Związek Bardzo Artystów "NieZBA"
( Independent Union Of Very Artists )
Resident on the Artists Colony in Gdańsk Shipyard
Master Engineer of Architecture (Technical University of Gdańsk)
Yacht Skipper (Certificate no 459, january 2007 Warsaw Poland)
2 583 hours at sea and 10 601 nautical miles behind, from which 878,5h i 2 728Nm as capitan.
kontakt | contact | telefon: +48 501 811 188